.

Hei! Dette er den gamle bloggen min! Viss du trykkjer på bildet til venstre med fjøra, kjem du til den nye bloggen min!!!

Velkommen! :)


This is my old blog. Push the picture with the feather at your left, to visit my new blog!

Welcome! :)tirsdag 20. oktober 2009

Klappbord med spionhol

Eit av dei eldste funna mine, frå ein gamal støl. Det var ikkje reint lite fluger og rusk og rask som skulle vise seg å vere med på funnet...

Blant anna var der ein svart runding å sjå til, på eine sida av bordet. Dette skulle vise seg å vere ein fin opphaldsstad for alt dette tidlegare nevnte. Eg støvsuga først, så skura med grønsåpe. Draumemannen himla med augene, og gjekk inn att frå prosjektet. Han gjer det i svært mange tilfelle, når eg tenkjer meg om? :)

Men klappbordet fekk si nye storheitstid på stova vår. Og eg trur det trivst heilt fortreffeleg. Det ber stolt gamle og nye skattar, og står som ein soldat, like rank som for over hundre år sidan...


post signature

Ingen kommentarer: